• Op onze vereniging willen wij een sportomgeving die veilig en respectvol is, waar iedereen met plezier naartoe gaat en waarin iedereen meetelt. 

  Nieuwe gedragscode

  Om overschrijdend gedrag te voorkomen hebben we gedrags- en omgangsregels opgesteld. Klik hier voor het bestand dat we als de KVS-gedragscode zien. Hier staat ook in bij wie je terechtkunt als er iets misgaat of als je vragen hebt. 

  VCP’s en VOG’s

  Een veilige sportomgeving wordt mede-gecreëerd door het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), het eerste aanspreekpunt wanneer iemand een ongewenste situatie ervaart of vragen hierover heeft. Binnenkort stellen we twee nieuwe VCP’s aan iedereen voor. Ook zijn we weer bezig de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) voor al onze trainers/coaches/kampleiders aan te vragen.

  Alcoholbeleid

  In de gedragscode staat ook ons alcoholbeleid (zie het bestand voor alle punten):

  • De laatste tijd merken we dat er steeds vaker door jongeren onder de 18 jaar alcohol gedronken wordt. Hier gaan we als bestuur beter op letten en hopen op een cultuur waarin we elkaar kunnen aanspreken wanneer dit gebeurt.
  • Het is niet toegestaan in de kantine of op ons terrein zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken. Ook dit zien we vaker gebeuren.
  • Barvrijwilligers zijn ten minste 16 jaar oud. Dus ook kinderen van ouders die staan opgesteld om bardienst te draaien mogen niet achter de bar staan, dit onder andere vanwege gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan (tosti-ijzer, frituur, …).

  Suggesties

  Laat het ons weten wanneer je suggesties of tips voor onze gedragscode hebt. Samen zorgen we ervoor dat we in een veilige omgeving blijven sporten.

  Bestuur KVS/Maritiem