• VEILIG SPORTKLIMAAT

  Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor een veilige en positieve omgeving op de club.

  Wij willen een vereniging waarin:

  • sportplezier en sportiviteit centraal staan;
  • iedereen meetelt en meehelpt;
  • wij respect hebben voor elkaar en onze omgeving;
  • sociale media bijdragen aan een positief imago van de vereniging;
  • geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn agressie/geweld, discriminatie, racisme, intimidatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag of wanneer iemand op een andere manier een onveilige situatie ervaart.

  In dit document zijn onze gedrags- en omgangsregels opgenomen en kan daarom gezien worden als de gedragscode van onze vereniging. Ook bevat dit document onze huisregels met betrekking tot alcohol en roken (hoofdstuk 4).

 • VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

  Wanneer je bij KVS problemen ondervindt die van vertrouwelijke aard zijn kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij iemand zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt.

  Sporters, ouders van sporters, trainers, begeleiders, toeschouwers, bezoekers, vrijwilligers en bestuur kunnen bij de VCP terecht.

  Mirjam en Jan zijn onze VCP’s en hebben een luisterende, adviserende en ondersteunende taak.

  Voorstellen Mirjam den Heijer (me.denheijer@mac.com, 06-51249967)
  Mijn naam is Mirjam den Heijer en samen met Jan de Graaf ga ik de rol als VCP voor KVS vervullen. Mijn jeugd heb ik korfballend doorgebracht bij korfbalvereniging Antilopen in Leusden. Na mijn verhuizing naar Den Haag heb ik enkele jaren bij KVS in het 5e mogen spelen. Nu ben ik enkel nog actief als ‘klokker’ in de zaal.

  Als beroepsmilitair ben ik mijn carrière in 1993 begonnen bij de Koninklijke Marine maar ben sinds 2010 werkzaam als officier bij de Koninklijke Marechaussee. De aard van de diverse functies die ik heb gehad bracht steeds een (zeer) hoge mate van vertrouwelijkheid en discretie met zich mee.

  De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een vertrouwelijk gesprek wil voeren. Je kunt met mij contact opnemen als je vragen hebt of als er dingen zijn die je niet fijn vindt en graag wilt bespreken. Ik denk dan met je mee hoe er op een goede manier binnen de club mee omgegaan moet worden.

  Voorstellen Jan de Graaf (janndegraaf@gmail.com, 06-52528087)
  Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben ruim 50 jaar lid van deze mooie vereniging. Begonnen als pupil en tot en met de selectie bij KVS gekorfbald. In 2022 na 40 jaar werkzaam voor de politie in Den Haag met pensioen gegaan. Binnen de politie-organisatie heb ik verschillende functies doorlopen, waarbij geheimhouding, luisteren, hulpverlening en doorverwijzing tot mijn dagelijkse taken behoorden.

  Wanneerje behoefte hebt aan een gesprek dat van vertrouwelijk aard is, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Je kunt mij telefonisch of via de email bereiken. Uiteraard ook wanneer ik op de vereniging ben.