• Uitnodiging ledenvergadering 19 juni – statutenwijziging

  Wij nodigen alle spelende en niet-spelende leden van ten minste 15 jaar oud uit voor een extra ledenvergadering op maandag 19 juni 2023, aanvang 19 uur, in ons clubhuis ’t Hokje. Een voorgestelde statutenwijziging zal het enige onderwerp zijn tijdens deze ledenvergadering.

  De statuten van onze vereniging zijn bijna 15 jaar geleden voor het laatst gewijzigd. Sindsdien is er veel veranderd, bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering, maar er zijn ook actuele ontwikkelingen, zoals de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), waar we rekening mee dienen te houden.

  Wij hebben de statuten dus herschreven en geactualiseerd. Het bestuur vraagt goedkeuring voor deze concept-statuten. De conceptversie is via deze link te vinden. Ook liggen de concept-statuten vanaf aankomende zaterdag ter inzage in het clubhuis. Voor goedkeuring is een tweederdemeerderheid nodig op 19 juni.

  Eventuele vragen kunnen uiteraard gesteld worden via secretariaat@kvskorfbal.nl.

  Wij hopen op zoveel mogelijk aanwezigen op 19 juni!

   

  Bestuur KVS/Groeneveld Keukens