• Uitnodiging kick-off toekomst clubgebouw

  Het KVS-bestuur nodigt alle belangstellenden uit voor een kick-off-sessie op 14 februari waarin wij een werkgroep willen vormen om ons clubgebouw klaar te maken voor de toekomst.

  Aanleiding

  Het bestuur ziet, mede doordat er diverse kostbare verbouwingen nodig zijn aan ons clubgebouw (kleedkamers, buitenkant, lekkages, boilers) en ingegeven door de laatste ledenenquête, aanleiding om goed te kijken naar ons huidige clubgebouw. Onder andere de volgende vragen komen bovendrijven: Voldoet het clubgebouw nog aan de eisen van deze tijd? Zijn we voldoende duurzaam? Is het clubgebouw logisch ingedeeld?

  Twee projecten

  Grofweg zien wij twee projecten: het eerste project richt zich op de te halen winst op de kortere termijn en hierin kijken we vooral naar ons kleedkamergedeelte in combinatie met verduurzaming. Dit project zal naar verwachting in 2024 en 2025 lopen.

  Het tweede project zal ook na 2025 lopen en richt zich onder andere op de staat van de buitenkant van ons gebouw, het dak in combinatie met zonnepanelen en andere reparaties en/of verbouwingen die moeten plaatsvinden. Ook hier speelt verduurzaming een belangrijke rol. Verschillende scenario’s (herbouwen/aanbouwen; repareren en verbouwen; logischer indelen, etc.) worden uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid.

  Uitnodiging

  Binnen beide projecten vragen we speciale aandacht voor de haalbaarheid van vergunningen, de financiën inclusief subsidies en liquiditeit en onze huurder 2Samen. 

  Wij hebben verschillende expertises nodig voor beide projecten (bouw, financiën, subsidies, verduurzaming, …). Heb je interesse om aan een of beide projecten deel te nemen? Dan ben je welkom om onze eerste bijeenkomst bij te wonen op 14 februari 2024 (aanvang 20 uur) in ons clubhuis. We zien je graag de 14e!

  Bestuur KVS/Groeneveld Keukens