• Het bestuur van KVS/Maritiem nodigt alle leden en donateurs van ten minste 15 jaar oud de algemene ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 10 december 2021. We starten om 20.00 uur.

  Vooralsnog vindt de vergadering in het clubhuis plaats. Met het oog op de huidige corona-omstandigheden willen we in elk geval een online-alternatief aanbieden en indien nodig schakelen we, net als vorig jaar, helemaal over op een online-vergadering.

  Stukken

  Stuur een mail naar secretariaat@kvskorfbal.nl om de stukken behorende bij enkele van onderstaande agendapunten te ontvangen.

  Agenda algemene ledenvergadering 10 december 2021

  1. Opening
  2. Welkomstwoord en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering d.d. 10 december 2020
  4. Benoeming van bestuursleden voor een kalenderjaar. Alle bestuursleden stellen zich voor één jaar herkiesbaar
  5. Korte terugblik bestuur op seizoen 2020–2021
  6. Financieel verslag Vereniging en Stichting KVS 2000 2020–2021 en Begroting 2021–2022.
  7. Bespreken uitslag ledenenquête en vooruitkijken naar nieuwe Beleidsplan
  8. Pauze 
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Over punten 4 en 6 zal gestemd worden. Dit zal tijdens de vergadering gebeuren. Stemrecht hebben alle leden van 15 jaar en ouder.

  Vragen

  Vanaf heden kunnen eventuele vragen schriftelijk gesteld worden via secretariaat@kvskorfbal.nl. Ook tijdens de vergadering kunnen er – tot het einde van de pauze – vragen gesteld worden.

  Wij hopen op zoveel mogelijk aanwezigen, dus tot 10 december!

   

  Bestuur KVS/Maritiem