• Overlijdensbericht Dick van der Stelt

  Wij ontvingen het trieste nieuws dat afgelopen donderdag Dick van der Stelt is overleden. Hij is 91 jaar geworden.

  Dick was niet alleen het oudste lid van onze vereniging, maar zeker ook een zeer betrokken lid. Hij heeft bijvoorbeeld in al die jaren ontzettend veel functies binnen KVS vervuld. Wij zijn Dick dan ook zeer dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend. KVS was zijn lust en zijn leven.

  Dick heeft zelf gekorfbald en is als vrijwilliger in de zeventiger jaren begonnen als lid van de jeugdcommissie. Daarna heeft hij als penningmeester deel uitgemaakt van het KVS-bestuur en was hij jarenlang verantwoordelijk voor het uitbetalen van de reiskosten. Ook is Dick kampleider geweest, zat hij achter de wedstrijdtafel bij toernooien, coördineerde hij het aanwijzen van scheidsrechters en maakte hij de veldindelingen. In 2017 heeft Dick er mede voor gezorgd dat het KVS-archief weer helemaal op orde was. 

  Al die jaren was Dick, samen met zijn vrouw Riet, veelvuldig op onze vereniging te vinden, bijvoorbeeld op de zaterdagen als trouwe supporter. Sinds de start van de 50+-soos was Dick ook daar geregeld aanwezig, maar zijn gezondheid liet dat steeds minder vaak toe.

  Wij wensen Riet, kinderen, kleinkinderen en verdere familie, namens de hele vereniging, veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

  Namens het bestuur van KVS/Groeneveld Keukens,
  Peter van der Zwan, voorzitter