• Binnen het bestuur zijn wij al enige tijd op zoek naar een bestuurslid Technische Zaken. Wij zijn erg blij dat Annemieke de Mooij enthousiast heeft gereageerd op onze vraag om het jeugdgedeelte van deze bestuursfunctie op zich te nemen.

    Hierbij dragen wij Annemieke dan ook voor als kandidaat-bestuurslid Technische Zaken (jeugd).

    Wij volgen de procedure zoals die te vinden is in Artikel 14.6 van onze statuten. Eventuele tegenkandidaten dienen zich binnen 4 weken schriftelijk aan te melden bij onze secretaris Corrie van Dijk. Het stellen van een tegenkandidaat dient door ten minste vijf (ere)leden te worden ondersteund.

    Als zich binnen de termijn van 4 weken geen tegenkandidaten melden, dan wordt Annemieke verkozen en zal zij per direct toetreden tot het bestuur van KVS.

    Bovenstaande betekent dus dat wij nog op zoek zijn naar een kandidaat voor het seniorengedeelte van de bestuursfunctie Technische Zaken.

    Bestuur KVS/Groeneveld Keukens