• André Kuipers is naast coach van KVS/Maritiem 1 ook sportcoördinator bij WSDH (Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag). In onderstaand artikel lees je hoe hij ons ondersteunt bij de jeugopleiding.

  "Een groot gedeelte van onze werkzaamheden bestaat uit het versterken van de Haagse sportaanbieders. De Haagse sportverenigingen zijn de grootste groep sportaanbieders waarvoor wij ondersteuning bieden door de inzet van onze sportcoördinatoren. Eén van onze sportcoördinatoren korfbal, André Kuipers, ondersteunt de Scheveningse korfbalvereniging KVS/Maritiem.

  KVS nam het afgelopen seizoen 2020-2021 met 21 jeugdteams deel aan de competitie en is daarmee de grootste korfbalclub in de regio. KVS kende in het verleden een goede jeugdopleiding en wil de jeugdopleiding weer naar een hoger niveau tillen. Het begeleiden en opleiden van het technisch kader binnen KVS is hierin van essentieel belang. De vier belangrijkste onderwerpen waar André bij KVS afgelopen maanden mee bezig is geweest worden hieronder kort toegelicht. 

  • Meedenken en meewerken aan een nieuw technisch jeugdplan.
  • Verder vormgeven van gezamenlijke trainingen.
  • Opleiden van trainers op basisniveau.
  • Bijdrage leveren, samen met sportcoördinator korfbal Tymen Mos, aan ledenbehoud en -werving.

   'Wij zijn blij met de ondersteuning die wij via WSDH krijgen. André heeft jarenlang op het hoogste niveau gekorfbald en speelde jaren in het nationale team. Met zijn ondersteuning willen wij de jeugdopleiding en de vereniging weer naar een hoger niveau tillen.' - Dick van Arkel - bestuurslid TZ KVS

  Technisch Jeugdplan
  Aan het einde van afgelopen seizoen is er een jeugdplan opgesteld en gedeeld onder onze trainers, jeugdcommissie en bestuur. De belangrijkste punten uit het plan zijn gericht op: differentiatie in trainingen en een positief sportklimaat. De introductie van het Athletic Skills Model (ASM) is hier een belangrijk onderdeel van. Met het Athletic Skills Model wordt iedere maand een andere bewegingsvorm toegepast. In de maand november is er aandacht voor springen en landen.

  Gezamenlijke trainingen
  KVS wil dat alle teams tot en met de D-leeftijd (tot 12 jaar) de eerste training van de week gezamenlijk doen. De voordelen van gezamenlijke zijn: iedereen krijgt dezelfde training, binding binnen dezelfde leeftijdsgroep, het bevordert het contact en communicatie tussen de trainers en onervaren trainers leren van ervaren trainers. In de tweede training wordt verder geborduurd op de eerste training. Aandachtspunten in de gezamenlijke trainingen zijn vooral: differentiëren in trainingsstof, rolverdeling trainers en communicatie tussen trainers. 

  Opleiden trainers
  In het afgelopen seizoen lag de competitie in de maanden november tot en met mei stil. KVS heeft toen snel ingezet op trainingen voor alle jeugdteams op het veld, ook in de wintermaanden. Vanaf december werd één keer doordeweeks getraind en de andere training was op zaterdag. André gebruikte deze periode om veel trainingen te bezoeken en trainers op het veld te begeleiden. . Om de trainers de kans te geven zich te ontwikkelen werden zij uitgenodigd om een KT2 cursus te volgen. De eerste KT2 cursus moest online, maar de andere drie werden op locatie gegeven. Maar liefst 16 trainers behaalden het KT2 diploma. 

  Ledenbehoud en -werving
  Door in de wintermaanden snel in te zetten op trainingen buiten kon er vanaf december één keer doordeweeks getraind worden en een tweede training op zaterdag. De opkomst tijdens deze trainingen was goed en de jeugd was blij om weer te kunnen trainen. Naast de trainingen voor de leden is ook de wervingscommissie in deze periode serieus te werk gegaan. Kinderen werden uitgenodigd mee te komen trainen en er werd een structuur bedacht om deze kinderen goed op te vangen en enthousiast te maken voor korfbal. Dit resulteerde in ruim 50 nieuwe leden.

  Seizoen 2021-2022
  In het nieuwe seizoen starten we met 24 jeugdteams, maar liefst 3 teams meer dan vorig seizoen. Dit seizoen staat in het teken van het opleiden van eigen trainerscoördinatoren, het organiseren van nieuwe KT2 en KT3 cursussen en het blijven aanbieden van begeleiding voor trainers. Zo organiseerde KVS op 17 november in haar thuishal de Blinkerd de clinic 'De basis van het trainen geven'. Ouders en nieuwe trainers werden uitgenodigd om deze eenmalige cursus te volgen. Ontwikkelen en plezier is het doel van alle trainingen bij KVS, dus ook bij de clinic van deze vanavond. De clinic werd bezocht door negen mensen, waarvan zeven ouders en stond in het teken van de acht korfbalacties en hoe je deze in een training kan aanbieden.

  Tijdens de clinic was er veel ruimte voor interactie en daar maakten de deelnemers goed gebruik van. Vragen als: 'Wat doe je als spelers bij een schotoefening de bal niet afvangen?' 'Hoe leer je kinderen vrijlopen?' en 'Hoe pas je de training aan, zodat het voor elk kind leuk is?' werden uitgebreid besproken. 'Wij zijn blij met de ondersteuning die wij via WSDH krijgen. André heeft jarenlang op het hoogste niveau gekorfbald en speelde jaren in het nationale team. Daarnaast heeft hij een eigen korfbalschool onder de naam Korfbalstars. Met zijn ondersteuning willen wij de jeugdopleiding en de vereniging weer naar een hoger niveau tillen', vertelt Dick van Arkel, bestuurslid TZ KVS."

  Bron: https://www.swsdh.nl/kaderbegeleiding-bij-kvs-maritiem/