• Inleveren wedstrijdshirts: allerlaatste mogelijkheid dinsdag a.s.

  Laatste inlevermogelijkheid
  Afgelopen week waren er twee inlevermomenten voor de wedstrijdshirts. Nog niet iedereen heeft zijn/haar shirt ingeleverd. Doe dit alsnog! De laatste mogelijkheid is dinsdag 25 juni, van 19 tot 20 uur, in ons clubhuis.

  Zorg er dus voor dat je dan je shirt gewassen inlevert.

  Afspraken
  Eerder dit seizoen hebben wij de afspraken rondom de shirts gecommuniceerd en gepubliceerd. Aan het eind van elk seizoen nemen we alle wedstrijdshirts in en controleren we de shirts. Wanneer het shirt niet wordt ingeleverd, gaan we over tot het bestellen van een nieuw shirt en innen we de kosten voor een kwijtgeraakt shirt bij het lid. Ook als het wedstrijdshirt zodanig is beschadigd of verkleurd dat het niet meer aan de eisen voldoet (bijvoorbeeld door verkeerd wassen), zullen wij een nieuw shirt moeten bestellen en brengen wij de kosten van een nieuw shirt in rekening volgens diezelfde afspraken.

  Senioren
  Voor de senioren geldt dat enkel zij die na dit seizoen stoppen met korfballen hun shirt moeten inleveren. Voor hen is aanstaande dinsdag ook het laatste inlevermoment.

  Groet,
  Bestuur KVS/Groeneveld Keukens