• Edwin Raats is enkele weken geleden in een bericht voorgedragen als kandidaat-bestuurslid kantine. Binnen de statutaire termijn van 4 weken hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

    Hiermee is de benoeming van Edwin definitief geworden en dat betekent dat hij per direct toetreedt tot het KVS-bestuur. Edwin volgt Nico Orrù op, die de functie gedurende een periode van 12 jaar heeft bekleed.

    Wij feliciteren Edwin met zijn benoeming en verheugen ons op een prettige samenwerking!

    Bestuur KVS/Groeneveld Keukens