• CONTRIBUTIE

  2022-2023          
  Categorie bedrag 1termijn bedrag 2termijn bedrag 3termijn bedrag 4termijn totaal
  Senioren 1-2 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 330
  Senioren overig € 63,50 € 63,50 € 63,50 € 63,50 € 254
  A1 € 62,50 € 62,50 € 62,50 € 62,50 € 250
  Overige A t/m F € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 200
  Kangoeroe Klup € 55,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55
  Mini kangoeroes € 42,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42
  Recreanten € 128,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128
  Niet-spelende leden/donateurs € 85,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85

   

 • Gereduceerd tarief

  Ooievaarspas

  Leden van KVS, die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas,  komen in aanmerking voor korting op de contributie.

  Alle informatie over de Ooievaarspas is terug te vinden op de site van de Gemeente Den Haag.

 • Regeling incasso korfbalvereniging KVS

  Regeling incasso korfbalvereniging KVS

  1. Iedereen die korfbalt en traint bij KVS, moet contributie betalen. De contributie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de volgende maand na de aanmelding en wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso.
  2. Opzeggen van het lidmaatschap of aanvragen van overschrijving: dit moet vóór 15 mei gebeuren. Na 15 mei wordt het lidmaatschap verlengd en is de jaarcontributie van een niet-spelend lid verschuldigd verhoogd met een boete van 15 euro.
  3. Ten behoeve van de incasso van bedragen welke verschuldigd zijn uit hoofde van contributie en boete uit strafzaken KNKV wordt aan korfbalvereniging KVS machtiging verleend door akkoord te gaan met de incassoprocedure op het aanmeldformulier.
  4. Indien u met een incasso-overschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag laten terugboeken. U dient hiervoor binnen een maand na de afschrijving een verzoek in te dienen bij het kantoor van de bank/Postbank waar uw rekening wordt geadministreerd. Het bedrag zal dan zonder verdere navraag worden gerestitueerd.
  5. U dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op uw rekening aanwezig is om de overschrijving te kunnen doen.
  6. Mededelingen inzake wijzigingen en dergelijke met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de penningmeester van korfbalvereniging KVS uiterlijk één maand voor de datum van ingang van de wijziging.
  7. De overschrijving van de door het KNKV opgelegde boetes geschiedt op het moment waarop deze bedragen door korfbalvereniging KVS aan het KNKV verschuldigd zijn.
 • Bankgegevens

  ING bank

  Rekeningnummer : NL04INGB0003602625
  t.n.v. CKV KVS – verenigingsrekening te Den Haag