• CONTRIBUTIE

  Tarieven 2023-2024 (excl. shirtbijdrage spelende leden)

  Categorie

  bedrag termijn 1

  bedrag termijn 2

  bedrag termijn 3

  bedrag termijn 4

  totaal

  Senioren 1-2

  € 85,00 

  € 85,00 

  € 85,00 

  € 85,00 

  € 340 

  Senioren overig

  € 65,50 

  € 65,50 

  € 65,50 

  € 65,50 

  € 262 

  A1

  € 64,50 

  € 64,50 

  € 64,50 

  € 64,50 

  € 258 

  Overige A t/m F

  € 49,00 

  € 49,00 

  € 49,00 

  € 49,00 

  € 196 

  Kangoeroes

  € 56,50 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 57 

  Mini kangoeroes

  € 43,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 43 

  Recreanten

  € 32,50 

  € 32,50 

  € 32,50 

  € 32,50 

  € 130 

  Niet spelende leden/ Donateurs

  € 85,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 85 

  Kledingbijdrage
  Wij vragen een kledingbijdrage van 10 euro per seizoen om de kledinguitgaven vanuit KVS deels te bekostigen.

 • Gereduceerd tarief

  Ooievaarspas

  KVS doet mee aan de Ooievaarspasregeling, waardoor kinderen van ouders met een lager inkomen gratis kunnen sporten bij KVS.

  Voor wie geldt een gratis lidmaatschap van KVS?

  • Kinderen tussen de 4 en 17 jaar die in Den Haag wonen; en
  • In het bezit zijn van een Ooievaarspas; en
  • Voor wie korfbal de eerste sport is. Als korfbal de 2e sport is, geldt er 50% korting, zie deze pagina voor meer informatie. Ook gelden er kortingen voor culturele activiteiten en zwemlessen.

  Stichting Leergeld
  Via Stichting Leergeld kunnen kinderen tussen de 4 en 17 jaar die in het bezit zijn van een Ooievaarspas sportkleding (zoals sportschoenen) krijgen. Bij de eerste aanvraag ontvang je een waardebon van maximaal 150 euro. Voor een tweede of volgende aanvraag geldt een maximum van 100 euro. Klik hier voor meer informatie.

  Contact
  Neem contact op (secretariaat@kvskorfbal.nl) voor het scannen van de Ooievaarspas of het tekenen van de formulieren in het kader van Stichting Leergeld.

 • Regeling incasso korfbalvereniging KVS

  Regeling incasso korfbalvereniging KVS

  1. Iedereen die korfbalt en traint bij KVS, moet contributie betalen. De contributie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de volgende maand na de aanmelding en wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso.
  2. Opzeggen van het lidmaatschap of aanvragen van overschrijving: dit moet vóór 15 mei gebeuren. Na 15 mei wordt het lidmaatschap verlengd en is de jaarcontributie van een niet-spelend lid verschuldigd verhoogd met een boete van 15 euro.
  3. Voor de incasso van contributies, kledingbijdrages en boetes uit strafzaken van het KNKV (zie punt 7) wordt aan korfbalvereniging KVS machtiging verleend door op het aanmeldformulier akkoord te gaan met de incassoprocedure.
  4. Indien u met een incasso-overschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag laten terugboeken. U dient hiervoor binnen een maand na de afschrijving een verzoek in te dienen bij uw bank. Het bedrag zal dan zonder verdere navraag worden gerestitueerd.
  5. U dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op uw rekening aanwezig is om de overschrijving te kunnen doen.
  6. Wijzigingen met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de penningmeester van KVS uiterlijk één maand voor de datum van ingang van de wijziging.
  7. De overschrijving van de door het KNKV opgelegde boetes (bijvoorbeeld vanwege een gele of rode kaart die een speler/coach heeft gekregen en dus zelf behoort te betalen) geschiedt op het moment waarop deze bedragen door korfbalvereniging KVS aan het KNKV verschuldigd zijn.
 • Bankgegevens

  ING bank

  Rekeningnummer : NL04INGB0003602625
  t.n.v. CKV KVS – verenigingsrekening te Den Haag