• Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering

  Het bestuur van KVS/Groeneveld Keukens nodigt alle spelende en niet-spelende leden van ten minste 15 jaar oud de algemene ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 8 december 2023 in ons clubhuis. We starten om 20.00 uur. De vergadering kan niet online worden bijgewoond.

   Agenda algemene ledenvergadering 8 december 2023

  1. Opening
  2. Welkomstwoord en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering d.d. 14 december 2022
  4. Korte terugblik bestuur op seizoen 2022–2023
  5. Benoeming van bestuursleden voor één kalenderjaar (Corrie van Dijk, Laura Dijkhuizen, Sander van Houten, Edwin Raats en Peter van der Zwan stellen zich voor één jaar herkiesbaar).
  6. Financieel verslag Vereniging en Stichting 2022–2023 en Begroting 2023–2024.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Over punten 5 en 6 zal tijdens de vergadering gestemd worden. Stemrecht hebben alle leden van 15 jaar en ouder.

  Stuur een mail naar secretariaat@kvskorfbal.nl om de notulen, de terugblik en de financiële stukken te ontvangen; dan zullen wij die in de week van 4 december doorsturen.

  Vragen
  Eventuele vragen om tijdens de vergadering te behandelen kunnen alvast worden gesteld via secretariaat@kvskorfbal.nl.   Die mogelijkheid is er ook tijdens de vergadering.

  Wij hopen op zoveel mogelijk aanwezigen, dus tot 8 december!

  Bestuur KVS/Groeneveld Keukens