• AANLEVEREN KOPIJ

    Wij hopen dat je onze website graag bezoekt en dat het prettig lezen is. Je kunt ook meehelpen! Mededelingen, nieuws, iets voor de agenda, wedstrijdverslagen of suggesties voor de website zijn van harte welkom!

    Stuur je bericht naar de volgende 3 personen: Jan de Roode (deroode.jan@gmail.com) én Henk Schaap (schaap.henk@outlook.com) én Annemieke de Mooij (annemiekedemooij@gmail.com).

    Foto's of afbeeldingen graag los als bijlage bij de e-mail aanleveren. 

    Wij proberen alles dan zo snel mogelijk te verwerken op de website en publiceren het ook zoveel mogelijk op de sociale media van KVS/Groeneveld Keukens.