• 4-tegen-4-toernooi senioren

  Op zaterdag 23 december 2023 gaan we weer mixen. Het toernooi start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Verzamelen om 13.30 uur in De Blinkerd. Doe je ook mee?

  Het toernooi is voor alle senioren, recreanten en voor niet spelende leden die gezellig een partijtje willen spelen. Dus geef je zo snel mogelijk op bij Ellen Jol of Jeroen van Dijk. De teller staat tot nu toe op 55 liefhebbers.

  Na het toernooi gaan we richting 't Hokje voor de KVS-kerstborrel.

  Meenemen: een rood én een zwart shirt!

  Groetjes,
  Ellen Jol (06–28073874) en Jeroen van Dijk (06–24667300)

  Deelnemers
  1. René Jol
  2. Jill Buytelaar
  3. Jelle Roos
  4. Johan van der Harst
  5. Annemiek de Mooij
  6. Ann Kooper
  7. Peter Kool
  8. Tim Semp
  9. Tjeerd de Jager
  10. Wijnand Post
  11. Lynn van der Ende
  12. Christiaan van der Eijk
  13. Ruben van Houten 
  14. Roland van Houten
  15. Maarten den Dulk
  16. Christiaan Spaans
  17. Gerard Spaans
  18. Matthew van der Haar
  19. Indy Peters
  20. Simone de Groot
  21. Sarah Rotman
  22. Marcel Pronk
  23. Daniel van der Plas
  24. Anna Spaans
  25. Fleur van der Zijden
  26. Mano Scholtes
  27. Corne Pronk
  28. Laura van der Zijden
  29. Anieke de Heijer
  30. Monique Roest
  31. Floor de Gier
  32. Antoine Boogaard
  33. Linda van der Zijden
  34. Marcel van Dijk
  35. Rik Geval
  36. Saskia van Veen
  37. Jorg Korving
  38. Harry de Graaf
  39. Sander van Houten
  40. Madjid Korodowou
  41. David Orru
  42. Bianca Pronk
  43. Christine Rot
  44. Jimin de Vries
  45. Dwight Pronk
  46. Daan Ruha
  47. Pauline Bron
  48. Liesbeth de Groot
  49. Lisanne de Jong
  50. Jan de Jong
  51. Timo Tiemens
  52. Jan de Graaf
  53. Freek de Groot
  54. Guus Pronk
  55. Joep Backx
  56. -- jij? --